Θεματικές Ενότητες

Ενότητες

 • Απεικόνιση στην Ογκολογία
 • Επείγουσα Ακτινολογία
 • Επεμβατική Ακτινολογία
 • Ιατρική Φυσική – Πληροφορική
 • Πυρηνική Ιατρική – PET/CT
 • Αναπνευστικό Σύστημα - Θώρακας
 • Απεικόνιση Μαστού
 • Καρδιά – Αγγεία
 • Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
 • Κεφαλή - Τράχηλος
 • Κοιλιά – Συμπαγή όργανα / ΓΕΣ
 • Μυοσκελετικό Σύστημα
 • Ουροποιογεννητικό Σύστημα – Γυναικεία Πύελος
 • Παιδιατρική Ακτινολογία