Χορηγίες & 'Εκθεση

Χορηγίες

Κατά τη διάρκεια του 24ου Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου Ακτινολογίας θα λειτουργεί 'Εκθεση προϊόντων φαρμακευτικών εταιρειών και σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού. Οι εταιρείες που επιθυμούν να συνεργασθούν και να ενισχύσουν τη διοργάνωση του Συνεδρίου παρακαλούνται να απευθυνθούν στη Γραμματεία Οργάνωσης, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Μιχαλακοπούλου 105, 115 27 Αθήνα
Τηλ. 210 7711673 | Fax 210 7711289
Email eka@prctravel.gr | Website www.prctravel.gr