Οργάνωση & Επιτροπές

Φορέας Διοργάνωσης

Ελληνικό Κολλέγιο Ακτινολογίας

Το Συνέδριο Τελεί υπό την Αιγίδα

Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας (ΙΣΠ)

Δ.Σ. Ελληνικού Κολλεγίου Ακτινολογίας

Επίτιμος Πρόεδρος
Γκουρτσογιάννης Νικόλαος
Πρόεδρος
Μουλοπούλου Λία Ευαγγελία
Α' Αντιπρόεδρος
Πέτσας Θεόδωρος
Β' Αντιπρόεδρος
Αργυροπούλου Μαρία
Γεν. Γραμματέας
Καραντάνας Απόστολος
Ταμίας
Φιλιππιάδης Δημήτριος
Μέλη
Πρασόπουλος Πάνος
Φεζουλίδης Ιωάννης

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Πρόεδρος
Πέτσας Θεόδωρος
Μέλη
Καρδαμάκης Δημήτριος
Καρναμπατίδης Δημήτριος
Σολωμού Αικατερίνη
Καλογεροπούλου Χριστίνα
Zαμπάκης Πέτρος
Κατσάνος Κωνσταντίνος
Σπυροπούλου Δέσποινα

Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου

Μ. Αργυροπούλου
Μ. Βλυχού
Ε. Ευσταθόπουλος
Α. Καλογερά Φούντζηλα
Α. Καραντάνας
Δ. Καρναμπατίδης
Ν. Κελέκης
Ε. Μουλοπούλου
Η. Μπρούντζος
Θ. Πέτσας
Π. Πρασόπουλος
Β. Σουφτάς
Δ. Τσέτης
Ι. Φεζουλίδης
Α. Χατζηιωάννου
Α. Χατζηδάκης