Γενικές Πληροφορίες

Συνεδριακό Κέντρο

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Πανεπιστημιούπολη - T.K. 265 04 Ρίο Πατρών
Τηλ: 2610 996734
Website: http://www.confer.upatras.gr
sinedriako kentro

Ημερομηνίες Συνεδρίου

14 – 16 Νοεμβρίου 2019

Γλώσσα Συνεδρίου

Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική. Οι παρουσιάσεις των προσκεκλημένων ομιλητών από το εξωτερικό θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά, χωρίς ταυτόχρονη διερμηνεία.

Έκθεση

Στο πλαίσιο του συνεδρίου διοργανώνεται έκθεση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας.

Μοριοδότηση

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME- UEMS, θα χορηγήσει 28 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

Πιστοποιητικό Συμμετοχής

Βάσει της διάταξης του ΕΟΦ (81867/19-11-2012) όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης του συνεδρίου.

Το πιστοποιητικό συμμετοχής θα παραδίδεται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου σε όλους τους εγγεγραμμένους με τη συμπλήρωση της απαραίτητης φόρμας αξιολόγησης του Συνεδρίου, το Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019.

Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) που θα χορηγηθεί στον κάθε Σύνεδρο, θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.

Κάρτες συνέδρων

Οι διαπιστεύσεις των συνέδρων (badges) θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του συνεδρίου και είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ για την είσοδο στις Συνεδριακές Αίθουσες. Κατά την είσοδο του συνέδρου στις Συνεδριακές Αίθουσες και σύμφωνα με τη διάταξη του ΕΟΦ (81867/19-11-2012), θα πραγματοποιείται σκανάρισμα του BARCODE της κάρτας διαπίστευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

panepistimio xartis

Χάρτης Πανεπιστημιούπολης με σημειωμένες τις εισόδους, τις στάσεις λεωφορείων και το Συνεδριακό Κέντρο.