Γενικές Πληροφορίες

Συνεδριακό Κέντρο

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Πανεπιστημιούπολη - T.K. 265 04 Ρίο Πατρών
Τηλ: 2610 996734
Website: http://www.confer.upatras.gr
sinedriako kentro

Ημερομηνίες Συνεδρίου

14 – 16 Νοεμβρίου 2019

Γλώσσα Συνεδρίου

Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική. Οι παρουσιάσεις των προσκεκλημένων ομιλητών από το εξωτερικό θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά, χωρίς ταυτόχρονη διερμηνεία.

Έκθεση

Στο πλαίσιο του συνεδρίου διοργανώνεται έκθεση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας.

Μοριοδότηση

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME- UEMS, θα χορηγήσει 28 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) στους συμμετέχοντες.

Πιστοποιητικό Συμμετοχής

Βάσει της διάταξης του ΕΟΦ (81867/19-11-2012) όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης του συνεδρίου.

Το πιστοποιητικό συμμετοχής θα παραδίδεται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου σε όλους τους εγγεγραμμένους με τη συμπλήρωση της απαραίτητης φόρμας αξιολόγησης του Συνεδρίου, το Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019.

Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) που θα χορηγηθεί στον κάθε Σύνεδρο, θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.

Κάρτες συνέδρων

Οι διαπιστεύσεις των συνέδρων (badges) θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του συνεδρίου και είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ για την είσοδο στις Συνεδριακές Αίθουσες. Κατά την είσοδο του συνέδρου στις Συνεδριακές Αίθουσες και σύμφωνα με τη διάταξη του ΕΟΦ (81867/19-11-2012), θα πραγματοποιείται σκανάρισμα του BARCODE της κάρτας διαπίστευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

Ωράριο Λειτουργίας Γραμματείας

• Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα λειτουργεί καθ’ όλη την διάρκεια του Συνεδρίου τις ακόλουθες ημέρες και ώρες

  • Πέμπτη 14/11/2019 13.00 -21:00
  • Παρασκευή 15/11/2019 08:30-21:00
  • Σάββατο 16/11 /2019 08:30-20:30

Τεχνική Γραμματεία

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί τεχνική γραμματεία παραλαβής των παρουσιάσεων. Οι κ.κ. ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις εισηγήσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή σε CD ή USB stick σε PPT ή PDF format, τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της ομιλίας τους.

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του συνεδρίου

Στους συνεδριακούς χώρους παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο (Wi-Fi). Ο κωδικός πρόσβασης θα είναι διαθέσιμος από τη γραμματεία του Συνεδρίου.

Χάρτης Πανεπιστημιούπολης Πατρών

panepistimio xartis

Χάρτης Πανεπιστημιούπολης με σημειωμένες τις εισόδους, τις στάσεις λεωφορείων και το Συνεδριακό Κέντρο.